Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar Kontrolleri;(Değişik tablo:RG-23/7/2016-29779) (2)


İlgili yasal mevzuatlar ve TS EN 13015+A1 standardına göre mevcutta bulunan yürüyen merdiven ve yürüyen bantlarda periyodik kontrol denetimleri ve periyodik muayene hizmeti verilmektedir.

Tarafsızlık ilkesi çerçevesinde  hizmet verdiğimiz müşterilerimizin büyüklüğü, konumu, ticari, mali, siyasi ve sosyal etkisine bakılmaksızın eşit şartlarda, hiçbir baskıya maruz kalmaksızın ve hiçbir şekilde çıkar gözetmeden hizmet verecektir.

Muayene kuruluşu ve onun personelinin muayene faaliyetleri ile ilgili verdiği kararlar, aşağıda yer alan ve standardın EK-A maddesine karşılık gelen, bağımsızlık ilkesine aykırı olmayacaktır.

Yürüyen merdiven ve yürüyen bant /Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl TS EN 13015+A1 standartında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.