Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrol ve Muayenesi / ComTech MühendislikAraç  kaldırma lifti servis ve atölyelerde sıklıkla ekipmanlarında kullanılan ekipmanlardandır.

Kaldırma iletme işlerinde  kullanılan Araç  kaldırma lifti  periyodik kontrolleri " İş ekipmanlarında sağlık güvenlik yönetmeliği" nde yer almaktadır.

Yaptığı iş olarak kaldırma iletme ekipmanlarına giren Araç  kaldırma lifti  periyodik kontrol ve muayenelerinin yapılması zorunludur.

Kontrollerde ilgili TSE standartlarına uygun kontrolleri yapılıp raporlanmalıdır.


Yönetmeliğin ilgili maddelerinde ;2.2.1. Standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanları, beyan edilen yükün en az 1,25 katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenleri bulunur.

2.2.2. Kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerin tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılmasıdurumunda, bu kontroller sadece TS EN 473 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı eğitimi almış tekniker veya yüksek teknikerler tarafından yapılabilir.

(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükün en az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)

 (4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

(5)  İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.

(6)  İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir.


prev next
  • Comtech Mühendislik Calaskal Periyodik Kontrolleri
    Comtech Mühendislik Calaskal Periyodik Kontrolleri Comtech Mühendislik Hizmetleri
prev next
  • Forklift Periyodik Test ve Kontrolleri
    Forklift Periyodik Test ve Kontrolleri Forklift Periyodik Test ve Kontrolleri Comtech Mühendislik
prev next
  • Comtech Mühendislik Yangın Tesisat Kontrolleri
    Comtech Mühendislik Yangın Tesisat Kontrolleri Yangın Dolapları Sistemleri Periyodik Test ve Muayanesi